Jika barang penumpang tertinggal

Kepada semua pengemudi untuk senantiasa mengingatkan penumpang anda untuk memeriksa kembali kendaraan apabila ada barang yang tertinggal setiap menyelesaikan perjalanan. Jika anda tidak mengetahui pemilik barang yang tertinggal, dimohon untuk mencatat tanggal dan waktu ditemukannya barang dan bawalah barang penumpang tersebut ke kantor GlaD.