Barang penumpang tertinggal

Kepada semua penumpang yang terhormat dimohon untuk selalu memeriksa barang bawaan anda sebelum turun dari kendaraan pengemudi. Kami tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang pribadi anda yang tertinggal dan hilang.